Sympózia „Posilniť deti od koreňa“

Eisenstadt

Vo štvrtok, 23.11.2017, sa v Eisenstadte, v hoteli Burgenland uskutočnilo sympózium „Posilniť deti od koreňa“ v rámci spolupráce pri vzdelávaní projektov INTERREG v pohraničnom regióne Slovensko-Rakúsko a Rakúsko-Maďarsko. Pritom boli okrem iného pozvané pedagogičky a pedagógovia zo základnej a školskej oblasti, jazykoví asistenti a jazykové asistentky, ako aj zástupkyne a zástupcovia zariadení vzdelávania a pokračujúceho vzdelávania. Cieľom sympózia bolo prepojenie teórie a praxe na podporu jazykových, sociálnych a interkultúrnych kompetencií u detí a v detských škôlkach v ľudovej škole. Podujatie bolo organizované krajinou Burgenland v rámci projektov INTERREG V-A BIG SK-AT a BIG AT-HU.

Ťažiská projektu krajiny Burgenland sú:

  • podpora susedných jazykov a viacjazyčnosť v hraničnom regióne
  • podpora sociálno-emocionálnej kompetencie na mieste prepojenia detskej škôlky/školy
  • zintenzívnenie spolupráce pedagógov a pedagogičiek základnej školy s učiteľkami a učiteľmi

Zvlášť prechody sú mnohokrát spojené s hlbokými zmenami pre deti a rodičov. Podaria sa vtedy, keď samotné dieťa môže byť aktívne a potrebuje pozitívne nastavenie partnerov vo výchove dieťaťa. Silné sebavedomie pomáha deťom zvládnuť výzvy a rozvíjať vlastné potenciály. Sociálne, emocionálne a komunikačné kompetencie preto tvoria základ pre všeobecné učenie a jazykovú podporu od detských škôlok až zvlášť po školu. Vychádzajúc z individuálnych predpokladov ukázali príspevky podujatia cesty a možnosti ako využívať pozitívne zdroje a umožniť vznikať trvalo udržateľné procesy učenia.

Pozdravenie sympózia sa uskutočnilo prostredníctvom inšpektorky pre detské škôlky krajiny Burgenland, Kornelie Berlakovich. Riaditeľka krajinskej školskej rady OReg. radkyňa Mag. Sandra Steiner zdôraznila vo svojich pozdravných slovách dôležitosť tohto interregionálneho podujatia: „Práve v detskej škôlke a následne v ľudovej škole sa uskutočňuje vývoj dieťaťa veľkými krokmi. Preto je o to viac dôležitejšie, aby sa sprostredkovanie týchto osobných kompetencií uskutočnilo v správnej miere. Dnešné sympózium má pritom predstavovať dôležité premostenie“. Prof. Mag. Dr. Eva Maria Waibel v hlavnej prednáške dňa „Silné deti: Ako sa deti učia preberať zodpovednosť za seba a svoj život“ informovala, ako sa účinne stretávajú výzvy viacjazyčnej spoločnosti a ako sa čo najlepšie využívajú zdroje.

Koordinátorka projektu Christine Rammesmayer poskytla prehľad k projektu: „V rámci projektu sa neuskutočňuje iba cezhraničná výmena a ďalšie vzdelávanie s hospitáciou, ale aj spoločný vývoj pracovných materiálov a vzdelávacích nástrojov. Vedecké hodnotenie pomáha okrem toho robiť výsledky merateľnými a trvanlivými.“ V pripojenej impulzívnej prednáške „S hlavou, srdcom a rukami – princíp Flow “ rozprávala Dipl. Ing. Manuela Eitler-Sedlak o metodických pozadiach a vašich skúsenostiach v práci s deťmi a dospelými. V priebehu ďalšieho popoludnia sa mohli účastníci a účastníčky sympózia vymieňať v rôznych workshopoch.

 

Fotky

DSC7020
DSC6977
DSC6924
IMG2303
DSC6921
IMG2303
IMG2294
DSC7020 DSC6977 DSC6924 IMG2303 DSC6921 IMG2303 IMG2294

Dokumenty

Médiá

# Názov Veľkosť Počet stiahnutí Stiahnuť
BIG Ref Waibel 23 11 17 191.72 KB 450 Stiahnuť
BIG Ref Eitler Sedlak 23 11 17 191.80 KB 437 Stiahnuť