Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

  •   Služby v oblasti organizovania školení a seminárov so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
  • Služby v oblasti organizačnej prípravy projektov, konzultácií
    súvisiace s prípravou projektov na získanie prostriedkov z rôznych fondov,
  • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav,
    konferencií a stretnutí.  

EnviroPark Pomoravie je pomenovanie koncepcie, rozvojovej filozofie, územia priemyselného „environmentálneho“ parku, partnerstva (inštitúcie) subjektov pôsobiacich na území obcí v povodí hraničnej rieky Morava na území obcí Gajary, Kostolište, Jakubov, Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod Studienka a Láb - 30% rozlohy okresu Malacky)

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

  • Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých
  • Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov