Najväčší súkromný prevádzkovateľ materských škôl vo Viedni (12 000 detí/160 skupín) znalecký posudok o meraní kvality, práca na portfóliu, podpora v oblasti matematiky, informatiky, prírodných vied a techniky a taktiež v oblasti (viac)jazykovej kompetencie, účasť na Comenius projekte ENEMU a priebežné jazykovedné výskumy.

Skúsenosti partnera s realizáciou cezhraničných projektov alebo obdobnými aktivitami 05-´08: projektový partner (13 inštitúcií) v projekte ENEMU „Podpora včasnej viacjazyčnosti“. Vzdelávacie moduly (lingvistika) pre pedagogičky, vytváranie učebných materiálov pre deti (2 – 6 rokov) v 6 jazykoch pre jazykovú a interkultúrnu podporu.