Oddelenie škôlky dolnorakúskej krajinskej vlády zodpovedá za 1052 9 škôlok (1-8-skupinových), 2895 skupín v škôlkach (stav k januáru 2016) s 50 550 deťmi a za cca 10 000 zamestnancov (pedagógov, špeciálnych pedagógov, interkultúrnych pracovníkov, opatrovateľov a pomocné sily), za 213 zariadení opatrovateľského typu pre deti s 310 skupinami a 3721deťmi, za 182 družín s 438 skupinami a 9169 žiakmi (stav k januáru 2016). Oddelenie škôlky na Úrade dolnorakúskej krajinskej vlády je pracoviskom, ktorého kompetencie sú v oblasti pedagogického poradenstva a dohľadu nad zamestnancami v škôlkach a v oblasti vytvárania programov ďalšieho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov. Oddelenie má odborníkov v oblasti podpory jazykového a viacjazyčného vzdelávania v ranom veku.

Oddelenie škôlky participuje na cezhraničných projektoch od roku 1998:

  • Interkultúrna pedagogika v teórii a praxi 1998-2000, program: Sokrates – Comenius 2
  • Rôzny pôvod – spoločná budúcnosť 2003-2005, program: EU projekt Equal
  • Interkultúrne vzdelávanie pre deti – hravé osvojovanie si slovenčiny a čestiny v škôlkach v pohraničnom regióne
    2004-2005 a und Interkultúrne vzdelávanie pre deti – hravé osvojovanie si slovenčiny a čestiny v škôlkach so
    zohľadnením viacjazyčnost. 2005-2007 v programe Interreg IIIA-SK.
  • Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých 2009-2012 a Interkultúrne vzdelávanie pre deti, žiakov a pedagógov 2012-2014 v programe ETZ AT-CZ, ETZ SK-AT.

Oddelenie tiež participovalo na projektoch ETZ AT-HU Educorb a Educorb extended.