Partner projektu / autor projektu v medziregionálnom projekte BIG ATHU1; skúsenosti v podpore projektov v rámci programu EU: Cieľ 1 – Program Burgenland 2000 – 2006; Phasing out Burgenland 2007 – 2013; Investície do rozvoja a činnosti 2014 – 2020; v EFRE a ESF