Realizovali sme projekt Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých IB-KE N 0031, 02.2009 – 06.2012 a Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov IB-KSP N00146, 08.2012 – 07. 2014