Mesto Senica ma bohaté skúsenosti s administráciou projektov v rámci štrukturálnych fondov a čerpania dotácií. Mesto realizovalo niekoľko úspešných projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce na rakúsku a českú hranicu. Skúsenosti mesta Senica s realizáciou projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce:

Program iniciatívy spoločenstva Interreg IIIA AT- SR

  • Regionálne centrum tradičných remesiel a kultúry
  • rozvojová štúdia a projektová dokumentácia
  • Hasiči z troch strán Moravy

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013

  • Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých
  • Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 mesto realizovalo 7 projektov (z toho 6 z Fondu mikroprojektov).