Školská rada mesta Viedeň je zodpovedná za organizačné a obsahové presadzovanie školského vzdelávania 6 až 18/19 ročnej mládeže vo Viedni. Európska kancelária je začlenená do prezidentskej sekcie Školskej rady mesta Viedeň a v minulosti realizovala rôzne európske iniciatívy. Zodpovedný prístup k viacjazyčnosti a kultúrnej rôznorodosti je zakotvený v oblastiach činnosti Školskej rady mesta Viedeň, čo potvrdzuje aj zariadenie „Centra na podporu jazykov Viedeň“.

Európska kancelária sa od roku 1997 zúčastňuje na európskych projektoch a bola vedúcim partnerom v projekte CERNET spolu s SK, CZ a HU (INTEREG IIA & IIIA 1997-2004). Účasť na projektoch pokračovala s projektom EdGATE(3E0044I-B) v INTERREG IIIC a s projektom ET-struct (2CE273P1) v programe CENTRAL EUROPE v pozícii vedúceho partnera. Európska kancelária bola taktiež vedúcim partnerom v projekte CENTRAL EUROPE, tzn. SMART (4CE429P1). V rámci spolupráce Cross-Border, s ťažiskom na podporu jazykov susedných štátov, pribudli skúsenosti vedúceho partnera nielen zo spomenutých troch projektov EdTWIN a IB-KSP, ale rovnako aj z ďalších dvoch projektov s SK (N00156) a s CZ (M00249). Okrem toho bola Európska kancelária koordinačným partnerom alebo partnerom v mnohých projektoch Comenius a Erasmus +. Európska kancelária budovala mnoho rokov tím zo skúsených odborníkov v oblastiach projektového a finančného manažmentu a taktiež administrácie. V súčasnosti je Európska kancelária zapojená do dvoch medzinárodných vzdelávacích projektov BIG AT-HU a BIG AT-CZ ako projektový partner.