Sample title

EdTwin

Education Twinning for European Citizenship - Heading for Excellence in the Centrope Region

EdTWIN (Education Twinning) je vzdelávacia iniciatíva Európskej kancelárie Školského úradu mesta Viedeň financovaná EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu Centropa.